GAP Turları Tatil Home Güneydoğu Anadolu'yu Keşfe Çıkıyoruz!
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Güneydoğu’nun Yükselen Turizmi: GAP

Gelecek Nesillere Bırakılan Miras 

Savaşlarla, mücadelelerle, zaferlerle geçen bir Güneydoğu Anadolu tarihi… 

Yıllardır, yörenin kalkınması adına sürdürülen projeye verilen isim olan GAP’ın anlamı, Güneydoğu Anadolu Projesi’dir. 9 ili kapsar. Yüzölçümü ise 77 bin kilometrekaredir. Bölgede toplamda yaklaşık 4 milyon kişi yaşamaktadır. Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının yaşam standartlarını artırarak göçü engellemek, istihdam sağlamak, ekonomik büyümeyi sürekli kılmak ve verimliliği artırmaktır.

1970’lerde Fırat ve Dicle üzerindeki sulama ve hidroelektrik kullanıma yönelik projeler olarak tasarlanan GAP, 1980’lerde sosyal ve ekonomik kalkınma planına dönüştürülmüştür. 

Bu çalışmalarla yöre, özellikle son 10 yıldır, turizm alanında müthiş bir atağa geçmiş, her hafta sonu ve tatillerde düzenlenen GAP turları ile ekonomi canlanmış, bölgenin tarihi ve kültürel önemi kavranmış, yaşam hareketliliği kat be kat artmıştır. Ayrıca 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımı ile enerji santrallerinde yılda 27 milyar kilowat saat enerji üretimi planlanmaktadır. Bu proje ile gelecek nesillere doğal mirasların yenilenerek ulaştırılması amaçlanmaktadır.

GAP illeri ise:

  • Gaziantep
  • Diyarbakır
  • Şanlıurfa
  • Batman
  • Adıyaman
  • Siirt
  • Mardin
  • Kilis
  • Şırnak

[widget-131]

En kalabalık şehri, sanayinin de yoğun olmasından ötürü Gaziantep’tir. Yörede nitelikli otel sayısı her geçen gün artmaktadır. Turlar, büyük şehirleri ve bu civardaki tarihi ve kültürel yapıları, eserleri öncelikli olarak gezdirirler. Ulaşım ağı da giderek gelişen bölgede, Kilis hariç her şehirde havalimanı mevcuttur.

Güneydoğu Anadolu Tarihi 

Güneydoğu’nun geçmişi milattan önce 10.000’li yıllara kadar uzanır. Güneydoğu Anadolu tarihi Farklı dinlerden ve kavimlerden oluşan topluluklar, yüzyıllar boyunca burada yaşamışlar Mezopotamya’nın üst kısmı olarak bilinen bu topraklar, çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Güneydoğu Anadolu tarihi boyunca bu coğrafya üzerinde Hititler, Araplar, Asurlular, Hurriler, Persler, Mitanniler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlıların hüküm sürdüğü bilinmektedir.

Güneydoğu Anadolu‘nun pek çok yerinde Rumlar, Ermeniler ve Süryaniler yaşamaktaydı. 1070 yılında bölgede 20 bin Süryani, 8 bin Ermeni, 6 bin Rum ve Frenk olduğu düşünülmektedir. Malatya’da Ermeniler ve Süryaniler; Adıyaman’da, Harput’ta, Muş, Bitlis ve Van’da Ermeniler; Urfa, Mardin, Hasankeyf, Silvan ve Diyarbakır’da Süryaniler bu eşsiz coğrafyanın tarihi ve kültürel temellerini atmışlardır. Güneydoğu Anadolu tarihi ortak bir mirasın ürünü olarak oluşmuştur.

Bizans’ın bölgeye hakim olamaması ile Türk – Süryani – Ermeni savaşları çıkmış, egemenlik sağlayan Türkler kültürlerini bulundukları şehirlere yerleştirmişlerdir. Şimdilerde bu coğrafyada Türk, Arap, Kürt, Süryani topluluklar bir arada yaşamaktadırlar. Bu nedenle şehirlerde camiler, manastırlar, kiliseler, kaleler, surlar, taş evler bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu tarihi kalıntılarını korumakta ve yaşatmaktadır.

GAP turları ile keşfedebileceğiniz Urfa’dan Hatay’a uzanan bu geniş coğrafyada doğunun kültürünü yakından tanıyacak, geçmişimizle ilgili detaylı bilgilere ulaşacaksınız. Güneydoğu Anadolu tarihi ve kültürünü yakından tanıyarak geçmişimize sahip çıkacak, değerlerimizin farkına varacaksınız.

[widget-130]

Yorum Yap